DBC45

Dodałem dziś program napisany w swojej pracy inżynierskiej. DBC45 jest aplikacją do budowania i testowania drzewa C4.5 przy wykorzystaniu silnika bazy danych. Lwia cześć obliczeń została przeniesiona w postaci dwóch rozbudowanych zapytań na bazę danych. Zapraszam do zapoznania z aplikacją.

BibTexDescriptor

Całkiem niedawno obroniłem swoją pracę magisterską. W pracy tej opracowałem aplikację do interaktywnego przygotowania opisów bibliograficznych. Jej wykonanie pozwoliło mi znacznie podreperować swój warsztat i mocno zapoznać się z JavaFX 2.0 które okazało się chwilami problematyczne ale całkiem przyjemne.  Zapraszam do zapoznania się z aplikacją.